5m

-4m lub 6m-

Sztuczna inteligencja-2

Sztuczna inteligencja to wiedza oparta na logice, obliczeniach ewolucyjnych, robotykę, informatykę i sieci neuronowe. Termin ten został wymyślony przez Johna McCarthy. Jest hipotetyczna wykorzystywana przez inżynierów.

Nie używając języka naukowego jest tworem ludzkim na podstawie nauk ścisłych i programowania. O sztucznej inteligencji mówimy najczęściej w przypadku robotów. Są one skonstruowane w taki sposób by powtarzać i wykonywać czynności, które zostały wcześniej zaplanowane.

W związku z tym, że są mechanizmem nie są w stanie zrobić nic innego poza tym, co wcześniej zostało zaprojektowane. Dlaczego? Ludzkie zmysły i emocje nie mogą być poddane numerycznej algorytmizacji, stąd brak inicjatywy robota. Cały czas trwają badania nad sztuczną inteligencją po to by sprawić, by roboty podejmowały decyzję nawet w sytuacji, kiedy nie posiadają wszystkich potrzebnych danych.

Według opinii ekspertów istnieje ogromne prawdopodobieństwo, że w przeciągu kolejnych dwudziestu lat sztuczna inteligencja może stanowić do 50% ludzkiego poziomu.