5m

-4m lub 6m-

System operacyjny Apple, czyli iOS

System operacyjny iOS został wyprodukowany przez firmę Apple z przeznaczeniem na urządzenia mobilne. Chodzi tu o takie urządzenia jak iPhone, iPad, a także iPod touch. Wcześniej system funkcjonował pod nazwą iPhone OS i dopiero w 2010 roku przyjął nazwę iOS.

System mobilny opiera się na systemie Mac OS X 10.5. Powstanie systemu operacyjnego iOS wiąże się z premierą iPhone’a, który wymagał odpowiedniego środowiska programów.

Początkowo system był nazywany po prostu jako Mac OS X i dopiero w 2008 roku nadano mu unikatową nazwę iPhone OS, która dwa lata później została zmieniona na iOS. centralnie rozpowszechnione naprawy i wycofania, a co za tym idzie, niespotykanie wysoki standard bezpieczeństwa i, w zamierzeniu, jakości dla ogółu użytkowników. System operacyjny złożony jest z czterech warstw.

Najniższą z nich stanowi „Core OS”, która zapewnia komunikację pomiędzy sprzętem a programami. W skład tej warstwy zalicza się jądro Darwin. Z kolei „Core Services” jest zestawem bibliotek, które pozwalają na zarządzanie pracą różnych aplikacji, umożliwiają obsługę sieci oraz baz danych.

Natomiast warstwa „Media” zawiera obsługę obrazu oraz dźwięku. Ostatnia warstwa, „Cocoa Touch”, to biblioteka interfejsu użytkownika, która wykorzystuje ekran dotykowy.