5m

-4m lub 6m-

Robotyka medyczna

głośniki bezprzewodowe

Robotyka to dziedzina nauki i techniki, która rozwija się równolegle z automatyką i informatyką.

Roboty wykorzystywane są w różnych dziedzinach życia i mają przewagę nad ludzką pracą, dlatego, że są precyzyjne.

Roboty medyczne to jedno z głównych zastosować.

Dzielimy je na kilka grup: chirurgiczne sterowane przez człowieka chirurga, aby maksymalnie zminimalizować ryzyko błędu, rehabilitacyjne, które pomagają w funkcjonowaniu człowiekowi choremu na poziomie ćwiczeń lub wykonywania czynności życiowych, bioroboty, zastępujące to takie, które można porównać do oczu osoby zastępowanej dzięki kamerze, nawigacyjne wykorzystywane w neurochirurgii, nawigacyjne czynne.

Postęp i wykorzystanie robotów jest imponujące, wielu ludzi dzięki tej technologii może wrócić do zdrowia czy mimo kalectwa do wykonywania prostych czynności.

To, co jest zasadniczym minusem tego odkrycia to koszty z nim związane zarówno z perspektywy prowadzących doświadczenia, ale i potencjalnych posiadaczy robotów.

Należy jednak mieć nadzieję, że im bardziej staną się one powszechne tym bardziej przystępne.