5m

-4m lub 6m-

MOSTOSTAL ZABRZE S.A.

Mostostal Zabrze S.A. jest Spółką Dominującą Grupy Kapitałowej, w skład której wchodzi pięć podmiotów zależnych.

Działalność Mostostalu Zabrze obejmuje kompleksowe wykonawstwo obiektów oraz podwykonawstwo robót specjalistycznych dla branży przemysłowej, energetycznej, obiektów ochrony środowiska, użyteczności publicznej oraz obiektów mostowych. Grupa oferuje prace od projektowania, poprzez produkcję i montaż konstrukcji stalowych i aluminiowych, roboty ziemne i drogowe oraz ogólnobudowlane, aż po montaż instalacji mechaniczno-elektrycznych i urządzeń technologicznych. Holding posiada oddziały w Niemczech, Czechach i Holandii.

Swoje usługi oferuje w Niemczech, Czechach, Holandii, Danii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Luksemburgu, Hiszpanii, Rosji i na Węgrzech. Wśród jego klientów znalazły się takie firmy, jak BASF, KGHM, PKN Orlen, LOTOS czy Mitsubishi Hitachi Power Systems GmbH. Grupa Kapitałowa Mostostal Zabrze S.

A. zatrudnia około 2500 pracowników, wśród których znajduje się wysoko wykwalifikowana kadra inżynierska o różnorodnych specjalizacjach w branży budowlanej. Firma działa nieprzerwanie od połowy 1945 roku.

Akcje spółki notowane są na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych od 5 października 1994 roku. Wśród akcjonariuszy wymienić można Nationale-Nederlanden OFE i Norges Bank. Najwyższy kurs akcje spółki zanotowały w kwietniu 1997 roku, najniższy w marcu 2013 roku, obecnie utrzymuje się on na niskim poziomie.