5m

-4m lub 6m-

MIRBUD S.A.

Firma budowlana Mirbud S.A.

z siedzibą w Skierniewicach, istnieje na rynku już od 1988 roku. Swoim klientom Mirbud oferuje szeroki zakres usług, takich jak budownictwo przemysłowe, obiekty użyteczności publicznej, inżynierię drogową, budownictwo mieszkaniowe i inne usługi, np.

wynajem maszyn czy też środków transportowych. Mirbud może poszczycić się realizacjami budynków produkcyjnych, chłodni, wytwórni filmowych, hal logistycznych, wiaduktów czy dróg wraz ze skrzyżowaniami, węzłami, rondami oraz infrastrukturą towarzyszącą.

Akcjonariuszami firmy Mirbud S.A.

są: Jerzy Mirgos, ING PTE SA, Pioneer Pekao IM SA oraz NN Investment Partners TFI SA. Od 29 grudnia 2008 roku firma Mirbud dołączyła do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Najwyższe notowania akcji spółki miały miejsce 17 lutego 2011 roku i wynosiły 4,85 zł, a najniższe – 16 maja 2012 roku. Mirbud od samego początku obecności na giełdzie piął się w górę.

Pod koniec marca 2011 roku notowania spółki zaczęły spadać. Sytuacja firmy ustabilizowała się dopiero w połowie 2012 roku, choć czasem nieco zmieniał się kurs akcji.