5m

-4m lub 6m-

Kim jest cracker?

W internetowej społeczności bardzo szybko rozprzestrzeniają się wszelkiego rodzaju zagrożenia i zachowania, które w realnym świecie nie zostałyby przez nikogo zaakceptowane. Jednakże anonimowość, którą zapewnia komputerowy świat pozwala rozwinąć się wszelkim niedozwolonym formom działalności.

Do takich form bez wątpienia należy cracking wraz z szerokim gronem swoich miłośników. A kim są i czym zajmują się crackerzy? Przede wszystkim są to postaci, które zajmują się łamaniem zabezpieczeń komputerowych.

W kręgu ich zainteresowania znajdują się głównie zabezpieczenia zamkniętego oprogramowania oraz zabezpieczenia serwerów. Nie ulega wątpliwości, że są to przedsięwzięcia wymagające ogromnej precyzji, cierpliwości i wiedzy z zakresu informatyki i technologii komputerowych.

Crackerzy działają w dużej mierze nielegalnie, ponieważ łamanie zabezpieczeń najczęściej odbywa się poprzez naruszenie praw autorskich. Ich działalność jest więc poza granicami prawa i moralności, dlatego też powinna być społecznie potępiana i eliminowana.