5m

-4m lub 6m-

Hakerzy typu black hat

Wśród hakerów zabezpieczeń funkcjonują pewne podziały, które pozwalają wyklarować poszczególne grupy oraz określić ich kompetencje.

Niewątpliwie najważniejsze rozróżnienie w tej dziedzinie odbywa się na podstawie zasada etycznych, jakimi kierują się przedstawiciele danej grupy.

Black hat, czyli czarne kapelusze to hakerzy działający na granicy prawa.

Często zdarza się, że dopuszczają się oni także działań wykraczających poza prawo.

Praca hakera typu black hat polega na znajdowaniu błędów i wykorzystywaniu ich w nielegalny sposób.

Często dopuszczają się oni również publikacji znalezionych błędów w postaci gotowych programów, które w następstwie używają osoby cechujące się niższymi umiejętnościami lub też absolutnym brakiem kompetencji w tym zakresie, Hakerzy typu black hat to niewątpliwie niechlubne grono społeczeństwa hakerów.

Spośród innych wyróżnia ich działalność poza granicami prawa i na szkodę innych użytkowników Internetu, przez co jasno można wskazać, że w swojej pracy są nieetyczni.