5m

-4m lub 6m-

Ekonomia, czyli niedoceniana dziedzina nauki

O ekonomii słyszymy dość często, jednakże nie zawsze do końca zdajemy sobie sprawę z tego, jak jest istotna z punktu widzenia każdego z nas. Generalnie rzecz biorąc kwestia świadomości ekonomicznej we współczesnych społeczeństwach jest dość drażliwym tematem. Z prowadzonych czasami badań wynika, że niekoniecznie przeciętny konsument zdaje sobie sprawę z tego, jakie ekonomiczne procesy decydują o tym, że pieniądze w jego portfelu raptem mają inną wartość, a produkty, które kiedyś były znacznie tańsze są w tym momencie zdecydowanie droższe. Niestety ten brak świadomości jest konsekwencją szerszych zjawisk związanych chociażby z deficytem edukacji w zakresie związanym z ekonomią i szerzej procesami gospodarczymi.

W pewnym sensie w naszym codziennym życiu ekonomia jako dziedzina nauki jest traktowana nieco po macoszemu. W mediach pojawiają się eksperci ekonomiczni, nierzadko o szerokim zakresie wiedzy, aczkolwiek ich wypowiedzi przez wielu nie są rozumiane, a jeśli nawet są, to wyciągane wnioski są naprawdę dalekie od tego, co było intencją wypowiadających je. To zresztą nie tylko polski problem, albowiem brak kompetencji ekonomicznych jest przypadłością większości społeczeństw zachodnich. W pewnym sensie taki stan rzeczy jest wygodny dla polityków i decydentów, a to już zupełnie inny wątek i odrębny problem.

Wszak wyborca bez wiedzy na tematy gospodarcze dużo łatwiej da się przekonać do pewnych pomysłów, nawet gdy są ekonomiczną aberracją. Wiedza ekonomiczna w świecie polityki – nie zawsze odgrywa jakąkolwiek rolę. Studia ekonomiczne są dla wielu młodych osób atrakcyjne, ponieważ dają szansę pozyskania wartościowej wiedzy, która otwiera ciekawe perspektywy zatrudnienia. Wiele firm zatrudnia ekonomistów, którzy zajmują się opracowywaniem wszelkiego rodzaju planów, strategii czy analiz.

Nie tyczy się to wyłącznie podmiotów o typowo finansowym profilu, takich jak banki. Podobnie sprawy mają się chociażby z dużymi przedsiębiorstwami, które mają w planach ekspansję na szerokie rynki, aktywność na giełdzie i szeroko rozumianym rynku inwestycyjnym. Kompetentni ekonomiści mają tutaj szerokie pole do popisu, a ich praca jest też znakomicie wynagradzana. Mając odpowiednią wiedzę i znając mechanizmy, są w stanie opracowywać takie strategie i plany rynkowe, które są odporne na zewnętrzne czynniki i mogą przyczyniać się do biznesowych sukcesów.

Zagadnienia ekonomiczne są też nazbyt często ignorowane przez ugrupowania polityczne, a więc organizacje biorące w praktyce odpowiedzialność za rządy i decydowanie o sprawach najistotniejszych dla kraju. Jest to poważna kwestia, w ramach której nie ma miejsca na brak wiedzy i półśrodki. Niestety życie pokazuje, że ekonomiczne programy partii politycznych są często zbiorem pobożnych życzeń, dla których nie sposób znaleźć uzasadnienia w nauce o finansach i procesach zachodzących w gospodarce. Dzieje się to z poważną szkodą dla wszystkich obywateli, w tym również dla przedsiębiorstw, które muszą finansować nieracjonalnie ekonomicznie pomysły władz.