5m

-4m lub 6m-

Ekologia-2

Ekologia to bardzo „modne” słowo, słyszymy je na każdym kroku, kiedy chcemy ogrzać swoje mieszkanie, wynosimy śmieci, odkręcamy kran z wodą czy włączamy światło.

Chociaż może brzmieć to cynicznie, nie chodzi o drwinę, ale bardziej o to by zwrócić uwagę na to, że każdego dnia zużywamy pokłady surowców naturalnych, które nie są nieograniczone.

Wraz z rozwojem nowych technologii coraz częściej wracamy do tematu ekologii i jej form.

Informowani jesteśmy o zagrożeniach, jakie płyną z bezmyślnego wykorzystywania surowców naturalnych.

Chodzi przede wszystkim o energię elektryczną, która pobierana jest przy wielu czynnościach każdego dnia.

Właśnie, dlatego przemysł i produkcja nastawione są na to by oszczędzać ją.

Urządzenia związane z automatyką i robotyką są projektowane w taki sposób by były ekologiczne.

Duży nacisk na to kładzie znany koncern niemiecki Siemens.

To powinno być ważne również dla użytkowników, którzy jakby nie patrzeć płacą za zużycie energii elektrycznej, więc cała ekologia jest z korzyścią dla nich.